Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

το πειρατικό βιβλίο μου

Book titled 'το βιβλίο της Δήμητρας'Read this free book made on StoryJumper

Book titled 'το βιβλίο της Δήμητρας'Read this free book made on StoryJumper

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1

2


3456
7
8


9
1011
12

13
ACROSS
1. αρχιστράτηγος των Ελλήνων
4. γιός του βασιλιά της Σαλαμίνας
5. βασιλιάς της Σπάρτης, σύζυγος της ωραίας Ελένης
6. βασιλιάς της Ιθάκης
9. βασιλιάς της Τροίας
11. βασιλιάς της Κρήτης
12. πρωτοπαλλίκαρο των Τρώων, βασιλόπουλο της Τροίας
13. σύντροφος του Αχιλλέα
DOWN
2. βασιλιάς των Μυρμιδόνων
3. Τρώας πολεμιστής, γενάρχης των Ρωμαίων
7. γιός του Τυδέα
8. βασιλόπουλο της Τροίας, υπεύθυνος για τον Τρωικό πόλεμο
10. γηραιός βασιλιάς τυςΠύλου